Labogids Medische genetica > Beveiliging persoonlijke gegevens en geïnformeerde toestemming

​Beveiliging persoonlijke gegevens en geïnformeerde toestemming


Informatie omtrent de beveiliging van persoonlijke gegevens en omtrent patiëntenrechten kan teruggevonden worden onder https://www.uza.be/rechten.


Voor NIPT- en PGT-aanvragen is een specifiek aanvraagformulier opgesteld waarbij de geïnformeerde toestemming van de patiënt noodzakelijk is. Zie onder “Aanvraagformulieren”.

Voor Whole Exoom Seqeuncing (WES) - aanvragen zijn specieke toestemmingsformulieren voorzien. Zie hiervoor onder "Toestemmingsformulieren".