Hematologische aandoeningen
Ziektebeelden:
chronische myeloïde leukemie CML
acute lymfoblasten leukemie ALL
acute niet lymfatische leukemie ANLL
acute myeloïde leukemie AML
myelodysplastisch syndroom MDS
refractaire anemie RA
refractaire anemie met excess blasten RAEB
chronische myelomonocytaire leukemie CMMoL
myeloproliferatief syndroom MPN
polycythemia vera PV
myelofibrosis MF
essentiële trombocythemie ET
chronische lymfocytaire leukemie CLL
prolymfocytaire leukemie PLL
hairy cell leukemia HCL
Waldensröm macroglobulinemia WM
plasma cel leukemie PCL
multipel myeloom MM
adult T-cell leukemia ATL
Sézary syndroom
Hodgkin lymfoom HL
non-Hodgkin lymfoom NHL
Chimerisme
lymfoplasmocytair lymfoom LPL
Ewing sarcoom
Materiaal:
beenmerg, bloed
Hoeveelheid:
2 - 3 ml beenmerg
1 x 5 ml bloed
Voor Chimerisme bepaling:
1) acceptor 2 x 5 ml EDTA bloed of 2-3 ml beenmerg (EDTA)
2) donor 2 x 5 ml EDTA bloed
Afnamerecipiënt:
steriele spuit
steriel recipiënt 

Na-heparinetube
EDTA-tube
Acceptatiecriteria:

Duidelijke vraagstelling en indicatie en volledig ingevulde aanvraag

Resultaattermijn:
Acute leukemie en CML: diagnose en follow-up = 21 dagen
Andere aandoeningen: diagnose = 31 dagen; follow-up: 2 mnd
Chimerisme: 2 wkn
Resultaattermijn in urgentie:
Chimerisme: 1 wk (na telefonisch contact)
Methode:
Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH)
Conventioneel chromosomenonderzoek (karyotypering)
Chimerisme d.m.v. Powerplex 16 kit (Promega) (uitgevoerd in labo Moleculaire diagnostiek)
Specificatie:
Belangrijk: steriel recipiënt met eigen bereid afname medium verkrijgbaar op het labo
Accreditering:
Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED
Antwoordtermijn:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoerende afdeling:
Cytogenetica
Aanvullende informatie:
Accreditering ISO 15189 voor: 
Karyotypering
Chimerisme (Powerplex 16 kit, Promega)
FISH t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL fusie
FISH KMT2A (MLL) herschikkingen
FISH MECOM (EVI1) herschikkingen
FISH t(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1 fusie
FISH Dleu/p53
FISH winst 1q21
FISH IGH herschikkingen
FISH t(14;20)(q32;q12) MAFB-IGH fusie