Miskraamonderzoek
Ziektebeelden:
Aneuploïdie screening

Materiaal:
miskraamweefsel
Hoeveelheid:
zie via 'MENU' bij 'Staalafname & verzending'
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Acceptatiecriteria:
1) Indicatie vermelden
2) 2 x 5 ml EDTA-bloed van de moeder vereist voor uitsluiten maternale bijmenging (afzonderlijk aanvraagformulier !)
Resultaattermijn:
2 mnd
Methode:
Opsporen numerieke* of ongebalanceerde structurele chromosoomafwijkingen: moleculaire karyotypering (microarray of SNP array)
 
* Even polyploïdieën (bv tetraploïdie) zijn met deze test niet detecteerbaar
Accreditering:
Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED
Uitvoerende afdeling:
Moleculaire diagnostiek