Prenataal onderzoek (invasief)
Ziektebeelden:
Chromosomale aneuploïdie
Microdeletie en microduplicatie syndromen 

Materiaal:
amnionvocht, chorionvlokken
Hoeveelheid:
15-20 ml vruchtwater
10-20 mg chorionvlokken
zie ook via 'MENU' bij 'Staalafname & verzending'
Afnamerecipiënt:
steriele spuit
steriel recipiënt met medium/fysiologisch water
Acceptatiecriteria:
1) Duidelijk indicatie/aandoening specifiëren; indien relevant indexpatiënt vermelden
2) 2 x 5 ml EDTA-bloed van de moeder bijsluiten voor uitsluiten maternale bijmenging (afzonderlijk aanvraagformulier !)
Resultaattermijn:
1) QF-PCR: 4 dagen; SNP micro-array: 10 werkdagen (exclusief eventuele kweektijd)
 
2) Gen-specifiek DNA onderzoek (bij voorkeur op chorionvlokken): <10 werkdagen (exclusief eventuele kweektijd)
Methode:
Indicatie-/aandoeningafhankelijk:
 
1) QF-PCR op niet-gekweekte cellen (screening chromosomen 13, 18, 21, X en Y) en SNP micro-array (moleculaire karyotypering)
 
2) Gen-specifiek DNA onderzoek
Accreditering:
Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED
Uitvoerende afdeling:
Moleculaire diagnostiek
Aanvullende informatie:
 Accreditering ISO 15189 voor QF-PCR en SNP micro-array