Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed)
Ziektebeelden:

​trisomie 13/trisomie 18/trisomie 21
Chromosomale aneuploïdie

Materiaal:
bloed
Hoeveelheid:

1 x 10 ml maternaal bloed​

Afnamerecipiënt:
Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)
Acceptatiecriteria:

Ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier (zie achterzijde NIPT aanvraag)​

Resultaattermijn:

2 weken​

Methode:

Whole genome next generation sequencing

Accreditering:
Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED
Uitvoerende afdeling:
{UitvoerendeAfdeling}