Labogids Medische genetica > RIZIV nomenclatuur
RIZIV nomenclatuur

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.          

 

Verstrekkingen inzake medische genetica zijn in de nomenclatuur terug te vinden in:

         Hoofdstuk VII artikel 33

         Hoofdstuk VII artikel 33 bis 

 

Link naar RIZIV nomenclatuur in het algemeen: https://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/Paginas/default.aspx