Analyses

1 - 10 van 10 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica EDTA-tube, Na-heparinetube, steriel recipiënt, steriele spuit
Hemochromatose bloed EDTA-tube
Hereditaire spastische paraplegie (HSP) bloed EDTA-tube
Huntington, ziekte van bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Hypochondroplasie bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Hypofosfatemie, X-gebonden bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Pfeiffer syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prader-Willi syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed) bloed Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)
Primaire elektrische aandoeningen genenpanel bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube