Analyses

1 - 1 van 1 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Prenataal onderzoek (invasief) amnionvocht, chorionvlokken Moleculaire diagnostiek steriele spuit, steriel recipiënt met medium/fysiologisch water