Analyses

1 - 2 van 2 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Prenataal onderzoek (invasief) amnionvocht, chorionvlokken Moleculaire diagnostiek steriele spuit, steriel recipiënt met medium/fysiologisch water
Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed) bloed Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)