Analyses

1 - 3 van 3 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Chromosomale aandoeningen bloed Cytogenetica Na-heparinetube
Duchenne / Becker spierdystrofie; stap 2 (uitgebreid genonderzoek) bloed , spierbiopt Moleculaire diagnostiek EDTA-tube, steriel recipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube