Analyses

1 - 3 van 3 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Chromosomale aandoeningen bloed Cytogenetica Na-heparinetube
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube
Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed) bloed Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)