Analyses

1 - 3 van 3 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube
Microdeletie en microduplicatie syndromen / Chromosomale aneuploïdie bloed , amnionvocht Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prenataal onderzoek (invasief) amnionvocht, chorionvlokken Moleculaire diagnostiek steriele spuit, steriel recipiënt met medium/fysiologisch water