Analyses

1 - 1 van 1 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube