Accreditatie

Het Centrum Medische Genetica van het UZA is erkend als Centrum voor Menselijke Erfelijkheid door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (zie ook onder "RIZIV"). 

De diagnostische laboratoria van het Centrum Medische Genetica Antwerpen (UZA) werken onder een kwaliteitsmanagementsysteem dat vastgelegd is in een kwaliteitshandboek en zijn door BELAC geaccrediteerd volgens NBN EN ISO 15189:2012 met accreditatienummer 419-MED voor de testen die vermeld zijn in de technische bijlage bij het certificaatDe accreditatiestatus per test is ook terug te vinden in deze labogids onder ‘Analyses’.