DNA

Bij voorkeur ontvangen we een EDTA-bloedmonster. Indien u van de patiënt DNA beschikbaar heeft, zijn volgende condities geschikt voor de meerderheid van de moleculair-genetische testen:

Aard van materiaal: genomisch DNA, geïsoleerd uit biologisch weefsel
Hoeveelheid: 5 µg
Optische densiteit: OD260/280: 1.80-2.00