Algemene info

Algemeen:  alle monsters moeten bij voorkeur voorzien zijn van naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt of minstens van een unieke identificatie, die in overeenstemming is met de begeleidende aanvraag. De identificatiegegevens op het monster moeten overeenkomen met die op het aanvraagformulier. Het is van belang vóór de afname duidelijk de identiteit van de patiënt bij wie primair monster wordt afgenomen vast te stellen.

Materialen gebruikt voor de monsterafname dienen veilig verwijderd te worden conform de bestaande veiligheidsvoorschriften. 

Niet-geïdentificeerde monsters kunnen per definitie niet onderzocht worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor kostbare monsters. In dat geval moet in het eindrapport de aard van het probleem aangegeven worden en, voor zover van toepassing, vermeld dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van het resultaat.

Transport: Gelieve vers afgenomen monsters op kamertemperatuur te bewaren, afgeschermd van fel zonlicht, en zo snel mogelijk aan het labo te bezorgen (vrijdag vóór 14.00u). 

Bloedmonsters en NIPT-monsters moeten binnen 72 uur na afname afgeleverd worden. Vruchtwatermonsters, chorionvlokken, weefselmonsters, bloedmonsters voor EBV-cellijn, monsters voor hemato-oncologisch onderzoek moeten binnen 24 uur na afname aan het labo bezorgd worden. 

Indien u vragen heeft over afname/transport van specifieke weefsels, kan u contact opnemen op het nummer 03/275.97.74. 

Monsters voor genetische diagnostiek moeten volgens de wettelijke ADR-verpakkingseisen verstuurd worden: 

- Zorg ervoor dat de monsters goed sluiten om lekken te voorkomen. Gebruik indien mogelijk parafilm.
- Verpak het monster in een transportblister of koker gevuld met vochtabsorberend materiaal. Deze secundaire verpakking mag ook bestaan uit een gesloten plastiek zakje. 
-  Plaats het geheel in een beschermende envelop of doosje. 
-  Breng op de buitenverpakking het UN 3773 kenteken aan met vermelding “Biological substance cat. B”.