Algemene info

Algemeen:  op alle monsters moeten naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt vermeld worden of per uitzondering voorzien zijn van een unieke identificatie, die in overeenstemming is met de begeleidende aanvraag. De identificatiegegevens op het monster moeten overeenkomen met die op het aanvraagformulier. Het is van belang vóór de afname duidelijk de identiteit van de patiënt bij wie primair monster wordt afgenomen vast te stellen.

Materialen gebruikt voor de monsterafname dienen veilig verwijderd te worden conform de bestaande veiligheidsvoorschriften. 

Niet-geïdentificeerde monsters kunnen per definitie niet onderzocht worden. Enkel in geval van kostbare monsters zullen we de analyse opstarten. Het resultaat kan echter pas vrijgegeven worden wanneer de aanvragende arts de verantwoordelijkheid voor de identificatie van het monster op zich neemt. Wordt hieraan niet voldaan dan zal dit expliciet in de resultaatbrief vermeld worden. 

Transport: Gelieve vers afgenomen monsters op kamertemperatuur te bewaren, afgeschermd van fel zonnelicht, en zo snel mogelijk aan het labo te bezorgen (vrijdag vóór 14.00u). 

Bloedmonsters moeten binnen de 72u na afname afgeleverd worden. Vruchtwatermonsters, chorionvlokken, weefsels, bloedmonsters voor EBV-cellijn, spermamonsters, monsters voor hemato-oncologisch onderzoek en monsters voor NIPT moeten binnen de 24u na afname aan het labo bezorgd worden. 

Indien u vragen heeft over afname/transport van specifieke weefsels, kan u contact opnemen op het nummer 03/275.97.74. 

Monsters voor genetische diagnostiek moeten volgens de wettelijke ADR-verpakkingseisen verstuurd worden: 

- zorg ervoor dat de monsters goed sluiten om lekken te voorkomen. Hiervoor kan het dopje en de buis met parafilm extra omsloten worden.
- het monster wordt in een transportblister of koker verpakt met vochtabsorberend materiaal. Deze secundaire verpakking mag ook bestaan uit een gesloten plastiek zakje. 
-  het geheel wordt geplaatst in een beschermende envelop of doosje. 
-  op de buitenverpakking dient het UN 3773 kenteken aangebracht te worden met vermelding “Biological substance cat. B”.