Amnionvocht

Prenataal onderzoek

verwittig het laboratorium via secretariaat 03 2759774

Aard van materiaal: vruchtwater (amnionvocht) ("foetus van naam moeder" op recipiënt vermelden !)
Hoeveelheid: 15-20 ml 
Hoe bewaren: bewaar het monster in een steriel recipiënt, op kamertemperatuur afgeschermd van fel zonlicht
Levering aan het laboratorium: bezorg het vruchtwater zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 24 uur na afname, afleveren vóór 14 uur 
(verwittig bij eventuele transportproblemen tijdig de labosupervisoren via secretariaat 03 2759774 zodat het monster vooralsnog in ontvangst genomen kan worden)

Opmerking: bij prenataal onderzoek steeds 2 x 5 ml EDTA-bloed bij de moeder afnemen (voor het uitsluiten van maternale bijmenging) (afzonderlijk aanvraagformulier !)