Amnionvocht

Prenataal onderzoek

verwittig het laboratorium via secretariaat 03 2759774

Aard van materiaal: vruchtwater (amnionvocht) ("foetus van naam moeder" op recipiënt vermelden !)
Hoeveelheid: 15-20 ml 
Hoe bewaren: bewaar het monster in een steriel recipiënt, op kamertemperatuur en afgeschermd van fel zonlicht
Levering aan het laboratorium: bezorg het vruchtwater zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 24 uur na afname, afleveren vóór 16 uur 
(verwittig bij eventuele transportproblemen tijdig het secretariaat op 03/275.97.74 zodat het monster vooralsnog in ontvangst genomen kan worden)

Opmerking: bij prenataal onderzoek steeds 2 x 5 ml EDTA-bloed bij de moeder afnemen (voor het uitsluiten van maternale bijmenging) (afzonderlijk aanvraagformulier !)

Gelieve het secretariaat enkele dagen op voorhand te verwittigen op het telefoonnummer 03/275.97.74 indien u vruchtwater wilt opsturen voor een gericht onderzoek (bvb familiale mutatie).