RIZIV

RIZIV nomenclatuur  

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Verstrekkingen inzake medische genetica zijn in de nomenclatuur terug te vinden in:

         Hoofdstuk VII artikel 33

         Hoofdstuk VII artikel 33 bis 

Link naar RIZIV nomenclatuur in het algemeen: https://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/Paginas/default.aspx

RIZIV erkenning  

In toepassing van Artikel 33 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dienen de verstrekkingen inzake genetische onderzoeken te worden verricht in de laboratoria die tot de erkende centra voor menselijke erfelijkheid behoren en zijn ze voorbehouden voor de geneesheren die door de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, gemachtigd zijn om ze te verrichten.   

Het Centrum Medische Genetica van het UZA is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze hoedanigheid voert het laboratorium een ruim pakket aan genetische onderzoeken uit zoals opgenomen in de labogids. De erkenningscriteria zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 14 december 1987 en het Centrum Medische Genetica van Antwerpen werd erkend als centrum voor menselijke erfelijkheid door het MB van 14 december 1988. 

Het Centrum Medische Genetica van het UZA is erkend door het RIZIV: 

 

Geneesheren van het Centrum Medische Genetica Antwerpen die gemachtigd zijn om verstrekkingen inzake genetische onderzoeken te verrichten:

Prof. Dr. Bart Loeys (1-46599-65-693)
Prof. Dr. Bettina Blaumeiser (1-17917-35-348)
Dr. Jenny van den Ende (1-18633-95-810)
Dr. Marije Meuwissen (1-38345-74-810)
Dr. Marjan De Rademaeker (1-09259-60-693)
Dr. Lynne Rumping (1-08315-87-810)