Beenmerg

Karyotypering en/of FISH onderzoek

Aard van materiaal: ongestold beenmerg, met Na-heparine als anti-coagulans of RPMI als opvangmedium ("BM" op recipiënt vermelden !) (opvangrecipiënten via secretariaat te bekomen 03 2759774)
Hoeveelheid: 3-5 ml
Hoe bewaren: op kamertemperatuur, behalve op vrijdag: in koelkast, niet invriezen
Levering aan het laboratorium: bij voorkeur binnen de 24 uur na afname, afleveren vóór 16 uur (op vrijdag vóór 14 uur)