Intramuros

Monsterverzending Intra Muros betreft het intern transport van monsters, afgenomen in het UZA of aldaar toegekomen, naar het Centrum Medische Genetica.

Monsters afgenomen in het UZA worden verzameld en gesorteerd in de sorteerzone van het kernlabo van Klinische Biologie in het UZA (24/24u open). 

Tweemaal per werkdag (‘s middags rond 12.30u en in de namiddag rond 15.30u) brengt de UZA-bode de dan aanwezige monsters naar het Centrum Medische Genetica en neemt daar de monsters mee bestemd voor het UZA of voor externe ziekenhuizen/laboratoria. Monsters binnengebracht vóór 15.00u op de sorteerzone van Klinische Biologie, worden nog dezelfde dag bezorgd aan het Centrum Medische Genetica.