Navelstreng

Navelstreng voor celkweek en/of DNA onderzoek

Verwittig het laboratorium via secretariaat 03 2759774

Aard van materiaal: steriel afgenomen stukje navelstreng
Hoeveelheid:  min. 5 mm
Hoe bewaren: breng onmiddellijk in een steriel recipiënt met steriel kweekmedium of - indien dit niet voorhanden is - steriele fysiologische oplossing (geen formol !), in de koelkast (2-8°C) bewaren, transport mag bij kamertemperatuur
Levering aan het laboratorium: bij voorkeur binnen de 24 uur na afname, afleveren vóór 16 uur (op vrijdag vóór 14 uur)