Andere weefsels

Weefsel voor celkweek en/of DNA onderzoek

Verwittig het secretariaat op 03/275.97.74

Aard van materiaal: steriel afgenomen weefsel
Hoeveelheid: neem contact op met het secretariaat
Hoe bewaren: breng onmiddellijk over in een steriel recipiënt met steriel kweekmedium of steriele fysiologische oplossing (geen formol !) en bewaar in de koelkast (2-8°C); transport mag bij kamertemperatuur
Levering aan het laboratorium: bij voorkeur binnen 24 uur na afname, afleveren vóór 16 uur (op vrijdag vóór 14 uur)