Ziektebeelden

chronische myeloïde leukemie CML
acute lymfoblasten leukemie ALL
acute niet lymfatische leukemie ANLL
acute myeloïde leukemie AML
myelodysplastisch syndroom MDS
refractaire anemie RA
refractaire anemie met excess blasten RAEB
chronische myelomonocytaire leukemie CMMoL
myeloproliferatief syndroom MPN
polycythemia vera PV
myelofibrosis MF
essentiële trombocythemie ET
chronische lymfocytaire leukemie CLL
prolymfocytaire leukemie PLL
hairy cell leukemia HCL
Waldensröm macroglobulinemia WM
plasma cel leukemie PCL
multipel myeloom MM
adult T-cell leukemia ATL
Sézary syndroom
Hodgkin lymfoom HL
non-Hodgkin lymfoom NHL
Chimerisme
lymfoplasmocytair lymfoom LPL
Ewing sarcoom

Materiaal

beenmerg
bloed

Hoeveelheid

2 - 3 ml beenmerg
1 x 5 ml bloed
Voor Chimerisme bepaling:
1) acceptor 2 x 5 ml EDTA bloed of 2-3 ml beenmerg (EDTA)
2) donor 2 x 5 ml EDTA bloed

Afnamerecipient

steriele spuit
Na-heparinetube
EDTA-tube

Acceptatie criteria

Duidelijke vraagstelling en indicatie en volledig ingevulde aanvraag

Resultaattermijn

Acute leukemie en CML: diagnose en follow-up = 21 dagen
Andere aandoeningen: diagnose = 31 dagen; follow-up: 2 mnd
Chimerisme: 2 wkn

Resultaattermijn in urgentie

Chimerisme: 1 wk (na telefonisch contact)

Methode

Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH)
Conventioneel chromosomenonderzoek (karyotypering)
Chimerisme d.m.v. Powerplex 16 kit (Promega) (uitgevoerd in labo Moleculaire diagnostiek)

Accreditering

Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED

Uitvoerende afdeling

Cytogenetica

Aanvullende informatie

Accreditering ISO 15189 voor:
Karyotypering
Chimerisme (Powerplex 16 kit, Promega)
FISH t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL fusie
FISH KMT2A (MLL) herschikkingen
FISH MECOM (EVI1) herschikkingen
FISH t(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1 fusie
FISH Dleu/p53
FISH winst 1q21
FISH IGH herschikkingen
FISH t(14;20)(q32;q12) MAFB-IGH fusie