Ziektebeelden

Chromosomale aneuploïdie
Microdeletie en microduplicatie syndromen

Materiaal

amnionvocht
chorionvlokken

Hoeveelheid

15-20 ml vruchtwater10-20 mg chorionvlokken zie 'Instructies Monstername'

Afnamerecipiënt

steriel recipiënt met medium/fysiologisch water
steriele spuit

Acceptatie criteria

1) Duidelijk indicatie/aandoening specifiëren; indien relevant indexpatiënt vermelden
2) 2 x 5 ml EDTA-bloed van de moeder bijsluiten voor uitsluiten maternale bijmenging (afzonderlijk aanvraagformulier !)

Resultaattermijn

1) QF-PCR: 4 werkdagen; SNP micro-array: 10 werkdagen (exclusief eventuele kweektijd)
2) Gen-specifiek DNA onderzoek (bij voorkeur op chorionvlokken): < 10 werkdagen (exclusief eventuele kweektijd)

Methode

Indicatie-/aandoeningafhankelijk:
1) QF-PCR op niet-gekweekte cellen (screening chromosomen 13, 18, 21, X en Y) en SNP micro-array (moleculaire karyotypering)
2) Gen-specifiek DNA onderzoek

Accreditering

Ja – UZA-CMG is voor deze analyse ISO 15189:2012 geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 419-MED

Aanvullende informatie

Accreditering ISO 15189 voor QF-PCR en SNP microarray