Analyses

1 - 1 van 1 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica EDTA-tube, Na-heparinetube, steriel recipiënt, steriele spuit