Analyses

1 - 2 van 2 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Borst-/ovariumcarcinoom en aanverwante kankers, familiaal bloed , wangslijmvlies Moleculaire diagnostiek EDTA-tube, mondwisser
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube