Analyses

1 - 6 van 6 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube
Hemochromatose bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Hereditaire spastische paraplegie (HSP) bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Huntington, ziekte van bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Hypochondroplasie bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Hypofosfatemie, X-gebonden bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube