Analyses

1 - 8 van 8 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Pfeiffer syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prader-Willi syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed) bloed Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)
Primaire elektrische aandoeningen genenpanel bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Tay-Sachs, ziekte van bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Thanatofore dysplasie type I bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Thanatofore dysplasie type II bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Thoracaal aorta aneurysma en dissectie genenpanel bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube