Analyses

1 - 5 van 5 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Pfeiffer syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Pitt-Hopkins syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prader-Willi syndroom bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube
Prenataal onderzoek (invasief) amnionvocht, chorionvlokken Moleculaire diagnostiek steriele spuit, steriel recipiënt met medium/fysiologisch water
Primaire elektrische aandoeningen genenpanel bloed Moleculaire diagnostiek EDTA-tube