Analyses

1 - 5 van 5 analyses
Naam Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
Chromosomale aandoeningen bloed Cytogenetica Na-heparinetube
Duchenne / Becker spierdystrofie; stap 2 (uitgebreid genonderzoek) bloed , spierbiopt Moleculaire diagnostiek EDTA-tube, steriel recipiënt
Hematologische aandoeningen beenmerg , bloed Cytogenetica steriele spuit, steriel recipiënt, Na-heparinetube, EDTA-tube
Miskraamonderzoek miskraamweefsel Moleculaire diagnostiek steriel recipiënt
Prenataal onderzoek (niet-invasief; op maternaal bloed) bloed Cell-free DNA collection tube (Roche/Streck)